ศาลพระพรหมเอราวัณ

ศาลพระพรหมเอราวัณ

ศาลพระพรหมเอราวัณตั้งอยู่ ณ สี่แยกราชประสงค์ ตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลเวิล์ด ศาลพระพรหมเอราวัณเป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยพระพรหมนั้นเป็นเทพในศาสนาฮินดู ทรงมีพระพักตร์สี่ด้านซึ่งเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณา

ศาลพระพรหมเอราวัณอยู่ห่างจากโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท หนึ่งสถานีรถไฟฟ้า ลงที่สถานีชิดลมหรือคุณสามารถเดินเท้าไปได้ที่สี่แยกราชประสงค์ ห่างจากโรงแรมเพียงสี่นาที

  • %e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%93
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close