พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง สัญลักษณ์สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนกรุงเทพมหานครต้องมาเยี่ยมชม ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี ค.ศ. 1782 เคยเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์มากว่าหนึ่งร้อยปี ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมงานสถาปัตยกรรมและงานช่างฝีมือชั้นสูงของกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังคงเปิดใช้สำหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ ภายในประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งและตำหนักต่างอาทิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และยังเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตรนศาสดารามหรือวัดพระแก้วอีกด้วย

คุณต้องไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองว่าทำไม พระบรมมหาราชวัง ถึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คึกคักที่สุดของกรุงเทพฯ แนะนำให้จัดไกด์นำเที่ยวส่วนตัว เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม

หมายเหตุ: มีระเบียบการแต่งกายที่เข้มงวดสำหรับที่ผู้เข้าชมพระบรมมหาราชวังทั้งหมด

  • %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close