เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีก่อนที่จะประกาศวันขึ้นปีใหม่แบบสากล ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี มีประเพณีอันลึกซึ้งและงดงามอยู่มากมาย ตั้งแต่การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมาลาโทษและอวยพรปีใหม่ กาละเล่นสาดน้ำ รำวง และการประกวดนางสงกรานต์

นอกจากนี้ในแต่ละภาคหรือจังหวัดยังมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป เช่น เทศกาลถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น ปี๋ใหม่เมืองของภาคเหนือ เป็นต้น

เทศกาลสงกรานต์ของไทยได้รับยกย่องจากต่างชาติให้เป็นเทศกาลที่มีสีสันที่สุด 1 ใน 5 ของเอเชีย โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ เพลินจิต สุขุมวิท อยู่ใกล้กับจุดเล่นน้ำใหญ่ๆ ของกรุงเทพ เช่น เซ็นทรัลเวิล์ด สยามสแควร์ ไปจนถึงตรอกซอยบนถนนสุขุมวิท

  • %e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close