20 สถานทูต ย่านเพลินจิต

20 สถานทูต ย่านเพลินจิต

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงไม่แปลกที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจในแถบภูมิภาคนี้ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเพื่อมาทำธุรกิจและท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากจึงมีเรื่องต้องทำการปรึกษาทางสถานทูตอยู่บ่อยๆ อย่างที่ใครหลายคนรู้กันเป็นอย่างดีว่าย่านเพลินจิตนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญมากย่านหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นย่านรวมสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ทางโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท จึงรวบรวม 20 สถานทูตในย่านเพลินจิต มาฝากทุกๆคนกัน

 

สถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ชั้น 14 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2118 9600  โทรสาร +66 2117 4901
เว็บไซต์: http://bangkok.mfa.gov.hu

สถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 35 ถนนวิทยุเหนือ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2674 6900   โทรสาร: +66 2 674 69 01, +66 2 674 69 02 (visa)
เว็บไซต์: http://www.eda.admin.ch/bangkok

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: +66  2305 8333  โทรสาร +66 2255 9278
เว็บไซต์: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-bangkok.th

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66-2205 4000  โทรสาร: +66 2254 1171
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2207 8500, +66 2696 3000  โทรสาร : +66 2207 8510
เว็บไซต์: http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ชั้น 27 และชั้น 40 ซีพีซีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2250 4970, โทรสาร : +66 2250 4985
เว็บไซต์: http://www.ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/

สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 208 ชั้น 12 ยูนิตที่ 1201 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2016 1360, โทรสาร : +66 2675 3933
เว็บไซต์: https://www.dfa.ie/irish-embassy/thailand/

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่:87 ชั้น 14 ตึกเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2254 2530, โทรสาร : +66 2253 9045
เว็บไซต์: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/south-east-asia/thailand/new-zealand-embassy

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 83/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2251 5836, โทรสาร : +66 2251 7203
เว็บไซต์: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 63 ชั้น14 แอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2207 8700, โทรสาร : +66 2207 8702
เว็บไซต์: http://www.finland.or.th/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 71/6 ร่วมฤดีซอย 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2250 9223, โทรสาร : +66 2255 4978
เว็บไซต์: https://www.mzv.cz/Bangkok

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 181 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2344 6300, โทรสาร : +66 2344 6310
เว็บไซต์: http://thailand.embassy.gov.au/

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 15 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2309 5200, โทรสาร : +66 2309 5205
เว็บไซต์: https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/thailand

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ออฟฟิศ 804 ชั้น 8 ตึกเอ อาคารจีพีเอฟวิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2254 3043, โทรสาร : +66 2254 3042
เว็บไซต์: http://mfa.gov.kz/en/thailand

สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 87 ออลซีซันเพลส ชั้น 33 ซีพีซีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2685 3216, โทรสาร : +66 2685 3217
เว็บไซต์: http://thailand.mfa.gov.ua/en

สถานเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ชั้น 14 ตึกแคปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซันเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2660 1111, โทรสาร : +66 2660 1122
เว็บไซต์: https://www.qatarembassy.or.th/

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ชั้น 29 ตึกซีพีซีทาวเวอร์ ออลซีซันเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2402 4000, โทรสาร : +66 2402 4005
เว็บไซต์: https://www.embassypages.com/missions/embassy15713/

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ยูนิต 605-607 ชั้น 6 แอทธินีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2079 7300, โทรสาร : +66 2079 7303
เว็บไซต์: http://www.bangkok.msz.gov.pl/en/

สถานเอกอัครราชทูตโคลัมเบีย ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 63 ชั้น 18 ยูนิต 1807 แอทธินีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2168 8715, โทรสาร : +66 2168 8721
เว็บไซต์: http://tailandia.embajada.gov.co/

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบัลแกเรีย ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 83/24 ซอยวิทยุ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2391 6180, โทรสาร : +66 2627 3874
เว็บไซต์: http://www.bulgaria-embassy.org/

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีสถานเอกอัครราชทูตอีกหลายประเทศ ที่ตั้งอยู่ในย่านเพลินจิตนี้ คุณสามารถเดินทางไปยังสถานทูตประเทศต่างๆได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ก้าวจากโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท

  • 20-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%95-%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close