Bangkok City HotelBangkok City HotelBangkok City HotelBangkok City Hotel

แผนที่และการเดินทาง

Bangkok City HotelBangkok City HotelBangkok City HotelBangkok City Hotel

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต สะดวกต่อการเดินทางในกรุงเทพมหานคร และจุดขึ้นลงทางด่วนเพลินจิตใต้ช่วยให้การเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดและสนามบินโดยรถส่วนตัวง่ายขึ้น

สนามบินสุวรรณภูมิ – คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ท เรล ลิงค์ได้ที่สถานีพญาไท ซึ่งมีสถานเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท หรือสำรองรถลิมูซีนรับ-ส่งกับทางโรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ได้ที่หมายเลข 02 305 6000 (มีค่าใช้จ่าย)

สนามบินดอนเมือง – คุณสามารถใช้บริการรถแท๊กซี่ หรือสำรองรถลิมูซีนรับ-ส่งกับทางโรงแรมได้ที่หมายเลข 02 305 6000 (มีค่าใช้จ่าย)