WatarunWatbhodiErawan ShrineCentral WorldBTSParagon

ทางรถยนต์

WatarunWatbhodiErawan ShrineCentral WorldBTSParagon

คุณสามารถใช้เส้นทางด่วน บางนา-ดาวคะนอง ลงทางออกเพลินจิตใต้ เลี้ยวซ้ายถนนเลียบทางรถไฟ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต  โรงแรมโนโวเทล ตั้งอยู่หัวมุมปากซอยร่วมฤดี