WatarunWatbhodiErawan ShrineCentral WorldBTSParagon
สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

WatarunWatbhodiErawan ShrineCentral WorldBTSParagon

สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมเพียง 35 นาที โดยท่านสามารถใช้บริการรถลิมูซีนของทางโรงแรม แท๊กซี่สาธารณะ หรือเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรล ลิ้งค์ ลงที่สถานีพญาไท แล้วขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีพญาไท) ซึ่งอยู่ห่างจากโนโวเทล เพลินจิตเพียง 4 สถานี

สนามบินดอนเมือง อยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ 30 นาที คุณสามารถใช้บริการรถลิมูซีนจากโรงแรมหรือแท๊กซี่สาธารณะ