โทรจองห้องพัก
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
เมนู
เมนู

จองห้องพักโรงแรม:

ติดต่อเรา

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลทั่วไป
โทรศัพท์: + 66 (0) 2 305 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2 305 6001
อีเมล์: H7176@accor.com

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

download accor app

แผนที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต