ติดต่อเรา

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลทั่วไป
โทรศัพท์: + 66 (0) 2 305 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2 305 6001
อีเมลล์: H7176@accor.com
เว็บไซต์: www.novotelbangkokploenchit.com

สำรองห้องพัก
โทรศัพท์: + 66 (0) 2 305 6000
โทรสาร: + 66 (0) 2 305 6001
อีเมลล์: H7176-RE@accor.com
เว็บไซต์: www.novotelbangkokploenchit.com


View Larger Map