Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
MENU
MENU

Reservations:

Contact Us

NOVOTEL BANGKOK PLOENCHIT SUKHUMVIT
566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

Information
Tel: +66(0) 2305 6000
Fax: +66(0) 2305 6001
E-mail: H7176@accor.com

Novotel Bangkok Ploenchit Map